Powołano Zarząd WIRu

Decyzją Fundatora w skład Zarządu Włocławskiego Instytutu Rozwoju od dnia 13 kwietnia 2017 wchodzą: Dominik Cieślikiewicz, Prezes Zarządu Kacper Marciniak, Wiceprezes Zarządu Kuba Domasik Filip Różański

Więcej info