Powołano Zarząd WIRu

Decyzją Fundatora w skład Zarządu Włocławskiego Instytutu Rozwoju od dnia 13 kwietnia 2017 wchodzą: Dominik Cieślikiewicz, Prezes Zarządu Kacper Marciniak, Wiceprezes Zarządu Kuba Domasik Filip Różański

Więcej info
Powstał WIR, organizacja inna niż wszystkie

12 kwietnia podpisano akt fundacyjny ustanawiający Włocławski Instytut Rozwoju – fundację nowej generacji, która powołana została w celu zmieniania Włocławka na lepsze miejsce do życia. Fundator – Kacper Marciniak – postawił Instytutowi wysokie cele, jednak wierzy w jego sukces.

Więcej info