9 marca weszła w życie nowelizacja Ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wychowaniu w trzeźwości, która pozwala Radzie Miasta wyznaczyć miejsce publiczne, w którym spożywanie napojów alkoholowych będzie legalne. Na wyznaczanie takiej strefy zdecydowała się już Rada Warszawy.

Włocławski Instytut Rozwoju zakończył zbiórkę podpisów pod obywatelską inicjatywą uchwałodawczą, która ma na celu „zalegalizowanie” piwa pod chmurką nad Wisłą we Włocławku.

Udało nam się zebrać 110 podpisów. Jeśli zostaną one pozytywnie zweryfikowane, jako podpisy pełnoletnich mieszkańców Włocławka, Rada Miasta rozpatrzy nasz projekt uchwały.

 

Do pobrania:

Projekt uchwały