Od lat szkoły, przedszkola i inne miejskie jednostki budżetowe w zinstytucjonalizowany sposób wykorzystują budżet obywatelski we Włocławku do przyspieszania tego, co i tak muszą dostać od miasta – remontów, modernizacji, innowacji. Oferują najaktywniejszym w zbieraniu głosów na „przyszkolne” projekty uczniom kuszące oceny z rozmaitych przedmiotów. Działania takie, zmasowane i dobrze zorganizowane, wykluczają z budżetowego wyścigu projekty niezwiązane z placówkami miejskimi, projekty naprawdę obywatelskie, miękkie, innowacyjne, alternatywne.

Przeczytaj nasz apel!

Sprzeciwiamy się wykorzystywaniu budżetu partycypacyjnego przez placówki oświatowe do przyspieszania remontów i modernizacji na ich terenach. Apelujemy o zmiany w procedurze WBO, które wprowadzą społeczną kontrolę nad procesem weryfikacji projektów i głosowania mieszkańców oraz wykluczą możliwość zgłaszania projektów ściśle związanych z placówkami oświatowymi.

Podpisz nasz apel!

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *