Zarząd Włocławskiego Instytutu Rozwoju podjął decyzję o przerwaniu realizacji projektu „MłodyWłocławek.eu” w dotychczasowym kształcie. Redakcja portalu przestanie być autonomiczną jednostką Instytutu i zostanie w pełni zintegrowana z jego strukturą. Portal przestanie być regularnym dziennikiem w rozumieniu Ustawy „Prawo Prasowe”, a stanie się organem promującym działalność Instytutu.

„Młody Włocławek” przejdzie serię przekształceń, których skutkiem będzie strona o tej samej nazwie, na której jednak znajdą się treści ściślej związane z działalnością WIRu, a nie jak dotychczas, z szeroko pojętym życiem miasta lub zainteresowaniami redakcji.

Decyzja Zarządu podyktowana jest nieuchronnie zbliżającą się „zmianą pokoleniową” – rozpoczęciem studiów i wyjazdami, którymi naznaczone będą najbliższe tygodnie dla połowy redakcji. Instytut uznał za niecelowe przeprowadzenie kolejnego dużego naboru i przyzwalanie na „wymianę” połowy redakcji portalu, co wiązałoby się z niewspółmiernymi kosztami szkoleń i integracji, a także niosło ze sobą ryzyko zaburzeń w działaniu portalu lub wysoce niepożądanym przeprofilowaniu dziennika.

Oświadczenie w tej sprawie wydał już dotychczasowy redaktor naczelny „MW”, Filip Janiak.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *