Jesteśmy paczką młodych, pomysłowych, szalonych i zdeterminowanych ludzi, grupą znajomych, którzy co jakiś czas przywdziewają trykoty superbohaterów i zmieniają Włocławek w lepsze miasto. Wierzymy, że liczy się nie tylko sprawne zarządzanie miastem i zmiany infrastrukturalne, ale też progres wizerunkowy. Drobne kroki w celu polepszenia odbioru Włocławka mogą zdziałać cuda.

Włocławski Instytut Rozwoju został założony 12 kwietnia 2017 jako fundacja, zaś osobowość prawną uzyskał 23 sierpnia 2017 roku.

WIR został powołany w celu aktywizacji włocławian, szczególnie tych młodych. Naszą misją jest walka z postępującą degradacją i marginalizacją Włocławka i ciągłe dowodzenie, że Włocławek da się lubić!

Cele

Do celów statutowych Instytutu należą: popularyzowanie idei lokalnego patriotyzmu, upowszechnianie idei samorządowej, podwyższanie poziomu wykształcenia włocławian, wpływanie na wzrost poziomu bezpieczeństwa, inspirowanie i koordynowanie inicjatyw młodych ludzi, podnoszenie jakości życia w mieście poprzez kulturę, sztukę, rozrywkę i szeroko rozumiane inicjatywy społeczne, podnoszenie atrakcyjności turystycznej i gospodarczej Włocławka oraz stanowienie platformy do wyrażania opinii w sprawach dla miasta najważniejszych.

Włocławski Instytut Rozwoju jest fundacją wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń przez Sąd Rejonowy w Toruniu pod numerem KRS 0000690778