Apelujemy o zmiany w budżecie obywatelskim – dołącz do nas!

Od lat szkoły, przedszkola i inne miejskie jednostki budżetowe w zinstytucjonalizowany sposób wykorzystują budżet obywatelski we Włocławku do przyspieszania tego, co i tak muszą dostać od miasta – remontów, modernizacji, innowacji. Oferują najaktywniejszym w zbieraniu głosów na „przyszkolne” projekty uczniom kuszące oceny z rozmaitych przedmiotów. Działania takie, zmasowane i dobrze zorganizowane, wykluczają z budżetowego wyścigu projekty […]

Więcej info