Nowy Zarząd WIRu powołany. Karolina Pawłowska wiceprezesem.

Dzisiaj, 2 kwietnia 2018, dotychczasowy Zarząd Włocławskiego Instytutu Rozwoju został odwołany. Jednocześnie powołany został nowy Zarząd, w składzie podobnym do poprzedniego, Karolina Pawłowska zastąpi na stanowisku wiceprezesa Dominika Cieślikiewicza, który pozostanie członkiem Zarządu. Karolina jest rodowitą włocławianką, absolwentką Liceum Ziemi Kujawskiej. Obecnie pobiera naukę na Międzynarodowych Studiach Kulturowych UŁ i rozwija swoje pasje: fotografię i […]

Więcej info