Skończmy z siłowniozą i placozabawozą! Dołącz do nas i podpisz apel!

Zebraliśmy 81 z 200 docelowych podpisów! Zobacz kto już się podpisał.

Włocławski Budżet Obywatelski już od 2012 roku pomaga rozwijać społeczeństwo obywatelskie w naszym mieście. Dzięki niemu zrealizowano takie projekty, jak budowa skateparku przy ul. Wysokiej (który miejmy nadzieję w końcu zostanie rozbudowany do właściwych rozmiarów), czy Włocławski Rower Miejski, który był prawdziwym hitem zeszłorocznej edycji WBO i największym umileniem tych wakacji.

Niestety od samych początków funkcjonowania w naszym mieście budżetu partycypacyjnego jest on wykorzystywany przez szkoły i przedszkola, które chcą przyspieszyć budowę na swoich terenach nowych placów zabaw, boisk i siłowni. Chcą te inwestycje „przyspieszyć”, bo i tak są to zadania własne gminy, które prędzej czy później zostaną zrealizowane.

Placówki oświatowe wykorzystują swój charakter i swoje możliwości, aby wpływać na ostateczne wyniki głosowania mieszkańców. Od lat docierają do nas informacje, że szkoły nagradzają piątkami uczniów, którzy dostarczą do szkoły określoną ilość poprawnie wypełnionych kart do głosowania, oddających głosy na projekt zgłoszony co prawda przez osobę prywatną – na przykład przez jednego z rodziców – ale będący ściśle z tą szkołą związany.

Nie bez powodu według statystyk Urzędu Miasta, papierowe karty do głosowania są wciąż popularniejsze od głosowania przez internet – szkoła lub przedszkole ma wówczas gwarancję i dowód, że głos został poprawnie oddany.

Zwracamy się więc z apelem do władz miasta zmiany w procedurze Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

Proponujemy wprowadzenie społecznego nadzoru nad budżetem partycypacyjnym, poprzez utworzenie Komitetu ds. Budżetu Obywatelskiego, składającego się z pracowników Urzędu Miasta, przedstawicieli Rady Miasta, Młodzieżowej Rady Miasta, Włocławskiej Rady Seniorów oraz przedstawicieli włocławskich organizacji pozarządowych, które działają w sferze kultury, sportu i infrastruktury.

Apelujemy również o zmiany w przepisach regulujących Włocławski Budżet Obywatelski, które uniemożliwią zgłaszanie projektów w jakikolwiek sposób związanych ze szkołami lub przedszkolami.

PODPISZ APEL:

Podpisz apel do Prezydenta i Rady Miasta Włocławek o zmiany w budżecie obywatelskim

Do:
Prezydenta Miasta Włocławek, dr. Marka Wojtkowskiego
Rady Miasta Włocławek

Szanowny Panie Prezydencie,
Wysoka Rado,


Budżet partycypacyjny, zwany też obywatelskim, to narzędzie konsultacji wydatkowania środków publicznych, które staje się wciąż popularniejsze w Polsce. Od niedawna jest to formuła obligatoryjna dla tzw. powiatów grodzkich, jakim jest Włocławek. W naszym mieście jednak budżet obywatelski realizowany jest już od 2012 roku, przed chwilą zakończyła się jego siódma edycja.

Włocławski Budżet Obywatelski jest instrumentem ważnym dla lokalnej społeczności i bardzo zależy nam na jego poprawnym funkcjonowaniu. Dostrzegamy, że koncepcja budżetu obywatelskiego w Polsce zakładała przede wszystkim wpływanie na rozwój miast i gmin, finansowanie projektów nowatorskich, alternatywnych, wyjątkowych, niewchodzących w zakres kompetencji własnych gminy.

Z tym większym niepokojem obserwujemy, jak bodaj od samych początków Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego wykorzystywany jest on przez publiczne szkoły i przedszkola do forsowania inwestycji ściśle związanych z funkcjonowaniem tych placówek, a które to inwestycje są w istocie zadaniami własnymi miasta.

Projekty te, a zaliczają się do nich najczęściej place zabaw, siłownie plenerowe, place i boiska wielofunkcyjne, czy też hybrydowe połączenia tych inwestycji są zadaniami własnymi gminy i są realizowane przez miasto bez względu na budżet obywatelski. Placówki oświatowe zaś w sposób zinstytucjonalizowany wykorzystują budżet partycypacyjny do przyspieszania realizacji tych inwestycji w ich pobliżu.

Od lat docierają do nas informacje o nagradzaniu zaangażowania uczniów w zbieranie głosów na rzecz projektów "przyszkolnych" ocenami pozytywnymi z rozmaitych przedmiotów. Mieszkańcy miasta zgłaszali nam, że według zebranych przez nich informacji praktyka ta stosowana była w tegorocznej edycji WBO w "Elektryku".

W naszej ocenie takie – nagminne – działania szkół i przedszkoli są niesprawiedliwe. Zabijają obywatelski charakter narzędzia, jakim jest budżet partycypacyjny i uniemożliwiają realizację projektów miękkich, społecznych, nowatorskich i alternatywnych, jakim według nas dedykowana jest instytucja budżetu obywatelskiego.

Apelujemy dziś do zatem do Państwa, jako władz naszego miasta, o wprowadzenie w formule Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego zmian, które wyeliminują nadużycia, jakie w naszej ocenie mają od dawna miejsce.

Po pierwsze, apelujemy o utworzenie Komitetu ds. Budżetu Obywatelskiego, który będzie ostatecznym organizatorem tego typu konsultacji. Dotychczas WBO organizowany i nadzorowany był przez pracowników Urzędu Miasta. Proponujemy, by rolę tę przejął organ kolegialny, składający się z pracowników Urzędu Miasta, przedstawicieli Rady Miasta, Młodzieżowej Rady Miasta, Włocławskiej Rady Seniorów oraz przedstawicieli włocławskich organizacji pozarządowych działających w sferze kultury, sportu i infrastruktury. Apelujemy, by taki komitet stał w imieniu Prezydenta Miasta Włocławek na czele przygotowań, przeprowadzenia i ewaluacji budżetu partycypacyjnego we Włocławku oraz ponadto dokonywał wstępnej oceny merytorycznej zgłoszonych projektów, uniemożliwiając głosowanie nad projektami mijającymi się z celem budżetu obywatelskiego.

Po drugie, apelujemy o wprowadzenie formalnoprawnych ograniczeń, które uniemożliwią zgłaszanie projektów powiązanych z placówkami oświatowymi, w szczególności zaś tych realizowanych na działkach, na których położone są budynki będące w użytkowaniu placówek oświatowych lub będących w ich sąsiedztwie.

Włocławski Budżet Obywatelski jest ważnym elementem funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego we Włocławku. Dzięki niemu rozpoczęła się realizacja tak świeżych w swej formie projektów, jak chociażby skatepark przy ul. Wysokiej, czy Włocławski Rower Miejski. Dlatego apelujemy do Pana o zmiany, które mogą uratować obywatelski charakter tej instytucji.

**twój podpis**

81 podipisy = 41% cel
0
200

Zachęć znajomych do podpisania petycji:

   


Pomóż nam zmieniać Włocławek! Bez środków nie damy rady:

Lista podpisów

Pod petycją podpisali się już:
81 Sebastian F. Włocławek W pełni popieram Maj 21, 2020
80 Zbigniew C. Włocławek Lis 26, 2019
79 Andrzej Z. Włocławek Lis 20, 2019
78 Aleksandra . Włocławek Lis 17, 2019
77 Marta O. Włocławek Lis 15, 2019
76 Bartłomiej S. Włocławek NIE dla kolejnych siłowni zewnętrznych itp. Lis 15, 2019
75 Wiktor P. Włocławek podpisuje się rękami i nogami Lis 14, 2019
74 Daria S. Włocławek Lis 14, 2019
73 Aleksandra P. włocławek Lis 13, 2019
72 Karolina K. Włocławek Czas na projekty dla dorosłych. Lis 13, 2019
71 Iga C. Włocławek Lis 13, 2019
70 Magdalena P. Włocławek W pełni popieram postulaty. Lis 13, 2019
69 Kacper K. Włocławek Lis 13, 2019
68 Jarek W. Włocławek MIasto nie ma pieniędzy na podstawowe remonty jednostek budzetowych, odwrócenie kota ogonem - BO i niech sobie szkoły i przedszkole remontują co chcą - przecież uczniowie i ich rodzice zrobią frekwencję. Lis 13, 2019
67 Mieczysław G. Włocławek Popieram apel w całym zakresie. Lis 13, 2019
66 Włodzimierz K. Włocławek pomysł bardzo logiczny Lis 13, 2019
65 Rafał K. Włocławek Lis 13, 2019
64 Ewelina K. Włocławek Są inne ważniejsze projekty do realizacji niż place zabaw,których jest bardzo dużo Lis 13, 2019
63 Piotr R. Włocławek Nie róbmy czegoś, co mają robić instytucje do tego powołane. Inaczej urzędnicy i radni będą bez pracy. Dajmy się im wykazać! Lis 13, 2019
62 Maria S. Włocławek Nie samymi dziećmi to miasto żyje! Ileż można?! Lis 13, 2019