Włocławski Instytut Rozwoju udostępnia na swojej stronie internetowej (wir.wloclawek.pl) usługę płatności elektronicznych służącą przekazywaniu darowizn na rzecz Instytutu. Dostępne formy płatności to:

  1. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
  2. Płatności online
  3. Płatności mobilne BLIK

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S. A. Regulamin świadczenia usług przez Blue Media S. A. dostępny jest tutaj.

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez wpłacającego kartą płatniczą przyjmujący wpłatę dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Wpłacającego.