WIR stawia na transparentność, dlatego większość dokumentów jest przez nas udostępniana w Biuletynie Informacji Publicznej. Znajdziesz tam Statut, zarządzenia Fundatora i część zarządzeń Prezesa, a także (jeśli powołana) uchwały/zarządzenia Rady Instytutu i uchwały Zarządu, jeśli Zarząd postanowi o opublikowaniu uchwały.

Jest to również miejsce dla ogłoszeń o przetargach i konkursach ofert.

Otwórz BIP

Klauzula ochrony danych poufnych

Do projektów WIRu, które wciąż są realizowane na etapie planowania i co do których Zarząd nie podjął decyzji o publicznym ogłoszeniu realizacji projektu, Instytut stosuje odpowiednio przepisy dotyczące ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. Wobec tego niektóre zarządzenia Prezesa Instytutu i uchwały Zarządu mogą być publikowane z opóźnieniem.