Czym jest wolontariat w Wirze?

Wolontariat we Włocławskim Instytucie Rozwoju to najlepsza okazja by napędzać nasze miasto. To niepowtarzalna sposobność zmieniania lokalnej społeczności i rozwijania własnego najbliższego otoczenia.

Wolontariat w WIRze to też przyjaźnie, które przetrwają na lata, to mnóstwo niezapomnianych chwil.

Wolontariat to forma pracy, która świadczona jest nieodpłatnie uprawnionym instytucjom i organizacjom. Jedną z takich organizacji jest WIR. Nasz Instytut jest organizacją pozarządową, która dąży do podnoszenia atrakcyjności Włocławka i wpływania na rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Podjęcie wolontariatu i dołączenie do naszej ekipy, to najlepsze wyjście.

Gdy ktoś kiedyś powie „Nie pytaj, co Włocławek może zrobić dla ciebie, ale co ty możesz zrobić dla Włocławka”, będziesz mógł dumnie odrzec – „ja już zrobiłem wiele, a ty?”

Warunki wolontariatu

Instytucja wolontariatu jest regulowana przez Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Jeśli poważnie rozważasz dołączenie do naszego zespołu – przejrzyj ją, pomoże Ci zrozumieć relację wolontariusz-NGO.

Ponadto warunki wolontariatu regulują nasze wewnętrzne dokumenty w tym porozumienie o wolontariacie, które musi z nami podpisać każdy wolontariusz, gdyż wymaga tego Ustawa.