Zbieraj podpisy!

Dołącz do zbiórki podpisów

…i razem sprawmy, by picia piwa na włocławskich bulwarach nie karano mandatem!

9 marca  2018 weszła w życie nowelizacja Ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wychowaniu w trzeźwości, która pozwala Radzie Miasta wyznaczyć miejsce publiczne, w którym spożywanie napojów alkoholowych będzie legalne. Na wyznaczanie takiej strefy zdecydowała się już Rada Warszawy.

Włocławski Instytut Rozwoju prowadzi zbiórkę podpisów pod obywatelską inicjatywą uchwałodawczą, która ma na celu „zalegalizowanie” piwa pod chmurką nad Wisłą we Włocławku. To kolejna taka inicjatywa z naszej strony. W 2018 udało nam się zebrać przeszło 140 podpisów, które niestety zostały wówczas przez Radę Miasta Włocławek zignorowane.

Jeśli uda nam się zebrać trzysta podpisów, Rada Miasta będzie musiała po raz kolejny rozpatrzyć nasz projekt uchwały.

Co możesz zrobić?

Pobierz kartę na podpisy, wydrukuj ją i spraw, by Twoi przyjaciele, znajomi i rodzina wpisali się na niej. Gdy zbierzesz już wszystkie podpisy – zostaw je w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Żabiej lub wyślij do nas pocztą.

Karta podpisów  Projekt uchwały

Pamiętaj, by przed rozpoczęciem zbierania zapoznać się z instrukcją przetwarzania danych osobowych.

Gdzie zostawić karty podpisów?

Włocławski Instytut Rozwoju
Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu
ul. Żabia 12A
87-800 Włocławek 
w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Piwo na bulwarach”

Gdzie wysłać karty podpisów?

Włocławski Instytut Rozwoju
skr. poczt. nr 43
87-800 Włocławek 1
z dopiskiem „Piwo na bulwarach”