Stosunki wolontariusza i korzystającego, czyli Włocławskiego Instytutu Rozwoju poza umową o wolontariacie reguluje Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Gwarantuje ona określone prawa wolontariusza i obowiązki Instytutu (korzystającego ze świadczeń wolontariackich).

Aktualne brzmienie Ustawy znajdziesz na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych Kancelarii Sejmu.

Aby zostać wolontariuszem wystarczy wypełnić formularz na tej stronie i załączyć swoje CV. Wtedy piłka jest po naszej stronie. Jeśli akurat będziemy potrzebowali rąk do pracy, a Twoje zgłoszenie spełni nasze normy, odezwiemy się do Ciebie. Poprosimy Cię najpierw o rozmowę telefoniczną, a następnie zaprosimy na rozmowę na żywo lub na wideorozmowę.

Gdy proces rekrutacji zakończy się pomyślnie, zaproponujemy Ci podpisanie umowy o wolontariacie.

Tak, na podstawie art. 44. ust. 2. Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariusz ma bezwzględne prawo uzyskania zaświadczenia o wykonywaniu świadczeń wolontariackich.

Wolontariusze mogą liczyć na udział w projektach realizowanych przez Instytut bez konieczności przechodzenia rejestracji lub dodatkowej rekrutacji, a w przypadku realizowania odpłatnej działalności pożytku publicznego, wolontariusze mogą zostać zwolnieni z opłat.

Ponadto Instytut dołoży wszelkich starań, by zapewnić wolontariuszom we własnym zakresie imprezy integracyjne, szkolenia, wyjazdy. Dodatkowo wolontariusze mają możliwość reprezentowania WIR w projektach realizowanych przez inne, partnerskie organizacje trzeciego sektora.

Wolontariuszom przysługuje również zaświadczenie o wolontariacie, a w odpowiednim zakresie stosownym do jakości świadczonego wolontariatu również referencje oraz listy polecające.

Włocławski Instytut Rozwoju jest fundacją, rozwijającą się organizacją non-profit, która jest obecnie zbyt młoda, by móc pozwolić sobie na zatrudnianie pracowników etatowych. Natomiast idea wolontariatu opiera się na nieodpłatnej pracy społecznej. W związku z tym wolontariuszom nie przysługuje wynagrodzenie za ich pracę.

W naszym Instytucie wyróżniamy dwa rodzaje wolontariatu:

  • podstawowy
  • specjalistyczny

Wolontariat podstawowy to typowa pomoc przy projektach realizowanych przez WIR. Z reguły wolontariusze są mobilizowani w kluczowej fazie projektu, kiedy to ich pomoc może się okazać szczególnie istotna do obsługi organizowanego wydarzenia. W takim wypadku wolontariusze stanowią klasyczny „staff”.

Wolontariat specjalistyczny, to praca społeczna na wyższym poziomie, wymagająca większego nakładu czasu. Jest to praca bardziej angażująca i wymagająca. Wolontariusz realizujący wolontariat specjalistyczny jest bardziej „w środku” wiru – pracuje już od początkowych etapów realizacji projektu. Wolontariusze tacy działają na stanowiskach menadżerów lub specjalistów.

Jak już najpewniej wiesz, w ramach rekrutacji na wolontariusza wymagamy załączenia CV. Bardzo pomaga nam ono procesować Twoje zgłoszenie, a Tobie pomaga zetknąć się po raz pierwszy z symulacją starania się o pracę.

CV powinno być napisane tak, jak współczesne CV składane podczas poszukiwania zatrudnienia. Wzorce CV z łatwością znajdziesz w Internecie. Powinny się w nim znaleźć informacje o Twoim dotychczasowym doświadczeniu i Twojej edukacji, a także o umiejętnościach i zainteresowaniach. Pamiętaj, by w CV wkomponować swoje zdjęcie portretowe/legitymacyjne.

Co ważne, nasz formularz zgłoszeniowy przyjmuje jedynie pliki w formacie *.pdf, więc pamiętaj, by złożone CV wyeksportować do takiego pliku.

Jeżeli myślisz o wolontariacie na konkretnym „stanowisku”, np. jako menadżer lub specjalista, wówczas doświadczenie jest mile widziane.

Jeżeli natomiast chcesz rozpocząć z nami współpracę na zasadzie wolontariatu „dorywczego” i doraźnego, to z przyjemnością nauczymy Cię wszelkich tajników.

Wolontariuszem w Instytucie może zostać każdy, kto ukończył 13. rok życia i mieszka lub uczy się na terenie Miasta Włocławek

Load More