Do najważniejszych zasad wolontariatu w Instytucie należy konieczność podpisania umowy. Daje ona gwarancję realizacji ustawowych praw wolontariusza. Stanowi ona też pewien symbol, gdyż pacta sunt servanda – umów należy dotrzymywać.

Istotna jest również dobrowolność. Nikt nikogo nie zmusza do podpisywania umowy o wolontariacie i nikt nie zabrania jej zerwania. Jeśli tylko czujesz, że warunki w WIRze nie są satysfakcjonujące lub też stwierdzisz, że nie masz już na to czasu – możesz w każdej chwili zrezygnować.

Co ważne – wolontariuszem może być tylko osoba, która ukończyła 13. rok życia i która mieszka lub uczy się na terenie Miasta Włocławek.

Jeśli jesteś osobą nieletnią, pod wspominaną umową o wolontariacie muszą podpisać się również twoi rodzice lub opiekunowie.

Wolontariat we Włocławskim Instytucie Rozwoju może być realizowany na dwa sposoby. Wolontariat specjalistyczny jest dedykowany dla trochę bardziej doświadczonych osób, zaś wolontariat podstawowy otwarty jest na każdego człowieka. Z pewnością ciężko jest wytyczyć granicę między wolontariatem podstawowym a specjalistycznym, dlatego najlepiej jest lekko to sobie zobrazować. Zakładając, że nasz Instytut będzie organizował koncert charytatywny – praca wolontariuszy specjalistycznych zaczyna się z chwilą, w której ktoś w Wirze powie „ej, zróbmy koncert”. Działają już od samego początku projektu, angażują się od planowania aż po ewaluację.

Wolontariusze realizujący wolontariat na poziomie podstawowym angażują się w kluczowej fazie realizacji projektu. W przypadku koncertu jest to moment, w którym Instytut przejmuje obiekt, w którym odbędzie się koncert. Jest to dosłownie chwila przed tym, jak w projekcie weźmie udział publika.